Interesseret i tog, f eks damplokomotiver ?

Dette billede stammer fra en instruktionsbog for lokomotivførere, hvor der findes en mængde spændende skitser af
et damplokomotivs indretning.

Med venlig Hilsen

Jørgen Dalgaard

Hvis du vil snakke om tog så skriv
 

 Til hovedsiden