Vores hus

er et Myresjö fra 1970. med hvide synopalsten.
Her vist med et forslag til udestue, som vi diskuterer for tiden.
Vi har ændret opstillingen i køkkenet, med de oprindelige elementer, ellers er der ingen ændringer.
70% af gulvet er til gengæld skiftet ud pga vandskade.
Udvendig har vi skiftet nogle af brædderne ovenpå taget, og resten er nu tjenlige til udskiftning,
desuden har vi fået fremstillet drypnæser til nogle af vinduerne.
I forbindelse med overgang til naturgas fik vi fjernet skorstenen i bryggerset, fordi den var tilbøjelig
til at trække vand ind gennem stenene.

Tegning udført i Autocad, er anvendt til alle billeder.


 Til hovedsiden